Wat is private lease

Private Lease wil zeggen dat u de auto ‘huurt’ van Mobility Group Haaker gedurende een vooraf bepaalde looptijd en tegen een verwacht aantal te rijden kilometers. In de maandelijkse leaseprijs zit alles wat u anders apart betaalt: btw, kosten rijklaar maken, rente, onderhoud, banden, mobiliteitshulp, wegenbelasting en meer. U hoeft alleen nog te tanken.

De voordelen van private lease op een rijtje

  • U rijdt een nieuwe auto
  • Geen investering
  • Geen aanbetaling
  • All-in bedrag per maand
  • Zekerheid over de maandkosten
  • Mogelijkheid tot verlagen maandbedrag
  • Bij inruil van uw auto direct geld terug
  • Geen bijtelling
  • Bij schade geen verlies No Claim

Lager maandbedrag

Voor deze maandbedragen hoeft u geen aanbetaling te doen. Het is tot op zekere hoogte mogelijk om dat wel te doen, dan wordt deze aanbetaling in mindering gebracht op uw maandbedrag. Het uiteindelijk verreden aantal kilometers wordt achteraf verrekend. Bent u echter meer dan 10 procent boven het overeengekomen kilometrage uitgekomen, dan vindt een herberekening plaats naar een hoger maandbedrag.

Er geldt een aantal regels voor dit soort lease, zorg vóór het tekenen van het contract dat je volledig op de hoogte bent.

Meer weten?

De verkoopadviseurs bij Mobility Group Haaker informeren u graag uitgebreid over deze vorm van leasen. Stuur ons een bericht of bel voor meer informatie naar een van onze vestigingen 023 – 5290 011 of 020 – 665 0050.

Informeer direct

FAQ

Wat houdt Private lease in?

Private Lease is gebaseerd op Full Operational Lease. Dit is een vorm van huren waarbij u een contract afsluit tegen een vooraf bepaalde looptijd en een verwacht jaarkilometrage. U maakt gebruik van de auto maar Mobility Group Haaker behoudt het eigendom. Dit betekent dat u géén aanbetaling doet en de volgende zaken in de leaseprijs zijn verwerkt: afleveringskosten, afschrijving, rente, reparatie, onderhoud, banden, verzekering, internationale mobiliteitshulp en BTW. Overige aspecten zoals brandstof en boetes zijn niet verwerkt in de leaseprijs.

Terug naar boven

Voor wie is private lease bestemd?

Als u behoefte heeft aan een totaaloplossing voor uw auto, dan ben u bij Mobility Group Haaker aan het juiste adres! Private Lease is exclusief aan te vragen door particulieren. U betaalt bij private lease geen bijtelling.

Terug naar boven

Kan ik een aanbetaling doen?

Uiteraard is het mogelijk om een aanbetaling te doen. De aanbetaling wordt dan in mindering gebracht op uw maandelijks leasebedrag. Er zit echter wel een limiet op wat u maximaal mag aanbetalen. Vraag ons naar de exacte voorwaarden.

Terug naar boven

Hoe verloopt het aanvraagproces?

Mobility Group Haaker beoordeelt uw financiële situatie aan de hand van uw inkomsten en lasten. Tevens wordt er een BKR-toetsing verricht om uw betalingsmoraliteit in beeld te krijgen. Indien nodig kan Mobility Group Haaker u verzoeken om aanvullende informatie. Ten slotte krijgt u via ons te horen of uw leaseaanvraag is goedgekeurd of is afgewezen.

Terug naar boven

Wat te doen bij schade?

Bij schade neemt u contact op met Mobility Group Haaker. Per schadegeval zal, indien de schade door u is veroorzaakt, het eigen risico (van € 450,-) in rekening worden gebracht.

Terug naar boven

Waar kan ik terecht voor onderhoud, reparatie en banden?

Wij zijn altijd het enige aanspreekpunt voor reparatie, onderhoud en bandenvervanging van de auto. Dit geldt eveneens voor schadeherstel aan de auto. U heeft de garantie dat de auto in professionele handen is en dat gebruik wordt gemaakt van originele onderdelen.

Terug naar boven

Wat te doen bij pech?

Onverwachte problemen tijdens uw autorit? Dan kunt u onze mobiliteitshulp raadplegen. Deze uitgebreide hulpverlening bij pech zorgt ervoor dat u 24 uur per dag kunt rekenen op hulpverlening in binnen- en buitenland.

Terug naar boven

Ik heb meer kilometers gereden dan vooraf is afgesproken?

Indien de afwijking minder dan 10% is, zullen deze extra kilometers verrekend worden volgens de meer-minder kilometerprijzen. Is de afwijking groter dan 10%, dan vindt er een herberekening plaats door Mobility Group Haaker wat gevolgen zal hebben voor uw leaseprijs. Het is daarom aanbevolen om het jaarlijks kilometrage vooraf reëel in te schatten.

Terug naar boven

Kan ik de auto lenen aan familie/vrienden?

U kunt het voertuig niet zonder toestemming van Mobility Group Haaker verhuren of anderszins aan derden, zonder uw aanwezigheid, in gebruik geven. Uitzondering hierop zijn uw gezinsleden. Vanzelfsprekend dienen uw gezinsleden in het bezit te zijn van een Nederlands of internationaal rijbewijs.

Terug naar boven

Kan ik het leasecontract voortijdig beëindigen?

U kunt op elk gewenst moment het voertuig vroegtijdig inleveren bij ons. U dient dit tenminste één maand van tevoren schriftelijk door te geven aan Mobility Group Haaker. Mobility Group Haaker zal een berekening maken voor de afkoopsom van het leasecontract.

Terug naar boven

Wat gebeurt er aan het einde van het leasecontract?

Wanneer het einde van het leasecontract in zicht is, wordt u tijdig geïnformeerd over het (eventueel) aangaan van een nieuw Private Lease-contract. U heeft de mogelijkheid om het huidige leasecontract voort te zetten of de auto in te leveren bij Mobility Group Haaker. U kunt natuurlijk ook de auto kopen. In dit geval zal Mobility Group Haaker een overnameprijs vaststellen.

Terug naar boven

Informatie over wegenbelasting, assurantie belasting en BTW

Vanaf 1 januari 2014 zal de regelgeving voor wat betreft de wegenbelasting van zuinige auto’s gewijzigd worden. Voor de volgende modellen zijn wij dan genoodzaakt de door de overheid extra opgelegde motorrijtuigenbelasting door te belasten. De vermelde bedragen bij indicatief 18 euro per maand. Dit heeft invloed op de gecommuniceerde prijzen. Hetzelfde geldt voor de assurantiebelasting en BTW. Mochten de tarieven voor assurantiebelasting en BTW wijzigen, dan zal dit eveneens effect hebben op de gecommuniceerde prijzen.

Terug naar boven

Private lease