We hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, echter de juistheid van de aangeboden informatie kunnen wij niet garanderen. Wij behouden ons in deze dan ook alle rechten voor.

Een ieder die gebruik maakt van de informatie die wordt aangeboden op deze website doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website is Mobility Group Haaker b.v. op geen enkele wijze aansprakelijk.

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo’s etc.) is eigendom van Mobility Group Haaker b.v. of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.

Disclaimer Copyright 1999 – 2024 Mobility Group Haaker B.V.

Disclaimer